Liên hệ
The LOOP Shopping Center
  • (+84) 4 3768 9550
  • Mở cửa hàng ngày: 10:00 - 22:00 (Từ thứ 2 đến thứ 6), 9:00 - 22:00 (Thứ 7 - Chủ Nhật - Ngày lễ)

Chúng tôi luôn muốn nghe ý kiến từ bạn cho dù đó là về các dịch vụ của chúng tôi, môi trường chúng tôi đã tạo hay trang web này.