Pizza 4P's

Pizza 4P's

L1 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

10:30 - 23:00 (Last Order: 22:30) Thứ Hai - Chủ Nhật

Som Tum Thai

Som Tum Thai

L1 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

10:30 - 22:00 Thứ 2 - Chủ Nhật

Starbucks

Starbucks

L1 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

07:00 - 22:00 Thứ 2 - Chủ Nhật

Sushibar

Sushibar

L1 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Chủ nhật

Tous les jours

Tous les jours

L1 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 9:30 - 22:00 Cuối tuần và Ngày Lễ