Nha Nam

L3 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 9:30 - 22:00 Cuối tuần và Ngày Lễ

Vị trí

Tầng 3 - Trung tâm thương mại The Loop

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, gọi tắt là Nhã Nam, được thành lập vào năm 2005 bởi một đội ngũ nòng cốt say mê văn chương và sách vở.

Theo thời gian, Nhã Nam đã mở rộng sự quan tâm của mình từ sách văn học và hư cấu sang sách phi hư cấu như lịch sử, triết học, khoa học... với mong muốn dòng sách này sẽ nhận được sự chú ý xứng đáng. Khẩu hiệu "Bởi vì sách là thế giới" đã thể hiện quyết tâm của Nhã Nam trong việc gìn giữ gia sản sách to lớn và truyền bá văn hóa đọc tới nhiều thế hệ bạn đọc.