MAISON MAROU

MAISON MAROU

L1 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Chủ Nhật

MCDONALD'S

MCDONALD'S

L3 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 9:30 - 22:00 Cuối tuần và Ngày Lễ

MeiWei

MeiWei

L1 / Cafe & Nhà Hàng
Giờ mở cửa

11:00 - 22:00 Thứ Hai - Chủ Nhật