CGV Cinema

CGV Cinema

L4 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

09:00 - 2:00 Thứ Hai - Chủ Nhật