Bloom Spa

Bloom Spa

L1 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 9:30 - 22:00 Cuối tuần và Ngày Lễ

CGV Cinema

CGV Cinema

L4 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

09:00 - 2:00 Thứ Hai - Chủ Nhật

Elite Fitness

Elite Fitness

L4 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

T2 - T6 : 06:00 - 22:00. T7-CN: 07:00 - 20:00

FUNZONE

FUNZONE

L3 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 9:30 - 22:00 Cuối tuần và Ngày Lễ

Nha Nam

Nha Nam

L3 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Thứ Sáu; 9:30 - 22:00 Cuối tuần và Ngày Lễ

Timezone

Timezone

L3 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

10:00 - 22:00 Thứ Hai - Chủ Nhật; 9:30 - 22:00 Thứ 7, Chủ Nhật, Ngày Lễ

Toong

Toong

L3 / Dịch Vụ & Giải trí
Giờ mở cửa

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 20:00 | Thứ 7 - Chủ Nhật: 8:00 - 17:00