16/04/2024

⛩️TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN “NGÀY HỘI NHẬT BẢN” THE LOOP 2024⛩️

🎎🏮Định vị ngay lễ hội Nhật Bản 20/4 – 21/4 tại tọa độ ....Xuân Thủy, Cầu Giấy nào bạn ơiiii:
🎉Đánh dấu những cột mốc “ăn chơi” dưới đây để không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào tại “Ngày hội Nhật Bản” :
🎏𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐𝒂̀ 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏
🎊𝑻𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈: 𝒈𝒂̂́𝒑 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝑶𝒓𝒊𝒈𝒂𝒎𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒆𝒏 đ𝒂́
🪇𝑩𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 : 𝑯𝒂𝒓𝒎𝒐𝒏𝒚 𝒐𝒇 𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 🎼
🎁𝑴𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒆𝒎 𝒗𝒂̀ đ𝒐̂̉𝒊 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀


Chi tiết lịch trình “ăn chơi” The Loop đã note ở ảnh nè, chúng mình theo dõi để quậy tới bến trong lễ hội nhaaa💝💖